Vi hjälper dig att nå ut med ditt pressmeddelande


Att nå ut med sitt budskap blir allt svårare i dagens högljudda medielandskap och det är många som tävlar om en kort stund i rampljuset. Men istället för att välja kostsamma reklamkampanjer går det att genom en välskriven text nå oanade höjder. Genom vår tjänst för pressmeddelanden når du ut till din målgrupp i flera av Sveriges största kanaler.


Få en offert på ett pressmeddelandeE-postadress*


Förnamn*


Efternamn


Företagsnamn


Enstaka utskick eller nyhetsrum?Grattis, ditt meddelande har skickats!
Fel, försök igen eller maila oss på puffer@puffer.se

Vi delar aldrig din information med andra företag.

Nå längre med ett pressmeddelande


Ordet pressmeddelande är något som går att höra lite varstans nästan varje dag. En anledning till det är förstås att det är en mycket populär metod att använda sig av för att nå ut med sitt budskap i marknadsföringssyfte, en annan att de är otroligt effektiva. Ändå är det inte ovanligt att innebörden av begreppet är något oklart för många.

Idag är gränsen mellan marknadsföring och journalistik ofta suddig och för den som behärskar att balansera på den linjen finns det mycket fördelar att dra nytta av. I en tid där allt fler människor har anammat en skeptisk syn på de traditionella formerna av reklam söker företag efter nya sätt att nå ut till sin publik. Ett pressmeddelande är ett sätt att nå ut med sin nyhet till kunder utan att själv behöva höra av sig till exempelvis tidningar i hopp om att de ska fatta intresse för vad du har att erbjuda. Det är även betydligt mer kostnadseffektivt än att köpa en reklamplats i samma tidning. Men en av de största fördelarna med att skicka ett pressmeddelande är att du själv kan styra exakt vad det är som sägs och på vilket sätt informationen kommer att nå slutmålet.

Ett pressmeddelande skickas exempelvis till en redaktion där en redaktör eller en journalist ibland skriver om den något för att kunna publicera den som en egen ren nyhetsartikel. Fördelen med detta är att den då ännu mindre kommer att uppfattas som reklam eller marknadsföring och att budskapet ännu lättare når fram. I andra fall publiceras det som just ett pressmeddelande och det tydliga och klara budskapet når just ert företags kunder på deras ”hemmaplan” och läses på deras villkor.

Pressrelease


Vi erbjuder enstaka utskick i Sveriges främsta kanaler såsom Dagens Industri, Expressen, Realtid och Breakit eller paketlösningar för dessa för att få maximal spridning av ditt budskap.


När du använder vår paketlösning ingår alltid ett års nyhetsrum, helt kostnadsfritt med fritt antal utskick.


Vi har erfarna copywriters som har skrivit många pressmeddelanden under årens gång, vi hjälper gärna till att utforma ditt budskap.

Vad är ett pressmeddelande?
Vid en första anblick kan det tyckas att ett pressmeddelande inte skiljer sig särskilt mycket ifrån de vanliga artiklar som går att finna i traditionella dagstidningar eller på nyhetssajter på nätet. Det är delvis sant, men ändå långt ifrån sanningen. För även om de båda är upplagda på ungefär samma sätt så finns det några stora och viktiga skillnader att hålla reda på.

En av de största skillnaderna mellan ett pressmeddelande och en nyhetsartikel är att avsändaren av artikeln i det första fallet alltid är ett företag. Detta företag har givetvis även ett egenintresse av att artikeln sprids och att budskapet når så många läsare som möjligt. Oftast handlar det om något nytt som företaget har, eller planerar, att lansera eller någon annan nyhet som gör pressmeddelandet läsvärt.

Därför är det i de allra flesta fall inte heller en renodlad journalist som får uppdraget att skriva pressmeddelandet. För att få fram sitt budskap på ett så slagkraftigt, tydligt och säljande sätt som möjligt väljer avsändaren bakom texten istället att använda sig av en marknadsföringsbyrå.

En marknadsföringsbyrås funktion
En marknadsföringsbyrås funktion i dessa fall är mer ofta än sällan att underlätta journalisternas arbete på fler sätt än ett. Dels så får tidningen en helt färdig nyhet med material att använda för en av tidningens egna artiklar, dessutom kommer den med citat från personer på företaget som går att använda i en av tidningens egna artiklar. Ett pressmeddelande eller ett pressutskick kan därför vara ett utmärkt sätt för att nå ut till stora nyhetsförmedlare och få sitt företags information publicerad och läst av den stora massan till en bråkdel av kostnaden mot vad en reklamkampanj skulle ha kostat.

Ditt företags information skickas i form av en välformulerad artikel där marknadsföring, nyhetsvärde och läsvärdhet kombineras på ett sätt som gör att den når din målgrupp i form en betydligt mindre påträngande form av reklam. Detta är möjligt eftersom det genom att skicka pressmeddelande är speciellt fördelaktigt att rikta informationen och se till att den syns i rätt kanaler. Dessutom erbjuder denna typ av marknadsföring det unika i att den ger läsaren något i form av en läsvärd och underhållande artikel i ämnet som den potentiella kunden är intresserad av.

Att nå sin kundgrupp genom ett pressmeddelande kan därför vara ett utmärkt sätt att se till nå rätt grupp av människor och inte minst få möjligheten att djupare och mer ingående förklara vad det är som gör er verksamhet snäppet vassare än konkurrenternas.

Nå den breda massan genom pressutskick med Puffer

Att hjälpa företag att nå sin fulla potential genom smart digital marknadsföring har alltid varit drivkraften hos Puffer.se. Som ett led i detta kan vi nu erbjuda våra tjänster inom pressmeddelanden för ditt företag. Med många års erfarenhet av både marknadsföring och journalistik i ryggen producerar vi slagkraftiga texter som publiceras på de allra mest trafikerade webbplatserna.

Genom ett samarbete med Cision når våra pressmeddelanden ut till stora och välkända sajter såsom Dagens Industri, Expressen, Breakit, Realtid med flera och når därigenom ett mycket stort antal läsare på lika kort tid.

Till skillnad mot en marknadsföringskampanj når våra pressmeddelanden mottagaren på dennes egna villkor. Detta leder i sin tur att läsaren är betydligt mer mottaglig för informationen som erbjuds vilket gör att denne har lättare att ta till sig budskapet och att chanserna att också minnas det ökar avsevärt.

Ett pressmeddelande rörande en speciell vidareutveckling, ett nytt erbjudande eller någon annan stor förändring på ett redan existerande företag kan ge en extra energiskjuts i marknadsföringen. Likt en reklamkampanj kan det fungera som en påminnelse för nuvarande kunder, men framförallt finns här stor potential i att locka till sig nya kunder. Fördelen med att skriva pressmeddelanden och vårt samarbete med Cision är att just ert pressmeddelande syns där också era kunder befinner sig. Därför blir marknadsföringen välriktad och syns där den gör som mest nytta.

Nedslagskraften hos ett pressmeddelande är tydlig inte minst för nya eller unga företag. Istället för att lägga en stor del av budgeten på en kampanj går det att med en välriktad och välformulerad text göra sig hörd hos nya kunder. Formatet tillåter även att gå in djupare på ämnet och förklara verksamheten och dess USP (unique selling point) för att verkligen övertyga läsaren om att ta steget till just er.

Mall och exempel för att skriva pressmeddelanden

 • Rubrik
  Precis som i en traditionell nyhetsartikel är det här du behöver fånga läsarens intresse, snabbt. Att skriva en kort rubrik kan låta relativt enkelt, men här gäller det att ta i beaktning att det är just detta som är det första som läsaren kommer att se. Därför behöver den inte bara vara kort, utan även få läsaren att stanna upp och bli intresserad av att läsa vidare.
 • Ingress
  Här kommer så möjligheten att närmare förklara vad rubriken handlar om. I ett pressmeddelande är det en god ide att i denna sektion beskriva vad det är du kommer att förklara senare i texten. Detta är ett bra läge att för läsare berätta vad som är så spännande och intressant med detta pressmeddelande och förklara vad nyheten är. Viktigt är dock att behålla läsarens intresse och med andra ord lova att avslöja ännu mer i den efterföljande brödtexten.
 • Brödtext
  Nu kommer chansen att närmare gå in på detaljerna kring själva nyheten och sälja in den med hjälp av en läsvärd text. I ett pressmeddelande, till skillnad från en traditionell artikel, gäller det att behålla läsarens uppmärksamhet snabbt. Anledningen till detta är denna text är något som ditt företag vill att läsaren ska se och inte något som har sökts upp av läsarens intresse. Av denna anledning gäller det att vara slagkraftig, utan att för den delen låta allt för säljande eftersom även detta är en vanlig anledning till tappat intresse från din läsares sida. En god idé är att relativt tidigt bryta av med något spännande eller oväntat citat från någon högt uppsatt på företaget, samtidigt som fokus behålls på nyheten som pressmeddelandet vill förmedla.
 • Citat
  Genom att i texten använda sig av citat från nyckelpersoner på företaget som texten berör skapas dels extra intresse, men framförallt trovärdighet. Citaten bör vara välformulerade och väga tungt eftersom journalister ofta använder intressanta pressmeddelanden som material när de författar sina egna artiklar, vid dessa tillfällen är det lätt för journalisten att använda sig av de citat som redan finns tillgängliga i pressmeddelandet.
 • Kontaktinformation
  Mitt i allt detta kan det ibland vara lätt att glömma vad som är ett pressmeddelandes huvudsakliga syfte – att sälja. Precis som ingen skulle sätta in en annons på en säljsida utan att lägga till sin kontaktinformation så behöver givetvis även denna säljtext kontaktuppgifter till det företag som står som avsändare. Kontaktuppgifter till den ansvarige avsändaren såsom telefonnummer, mejladress, fysisk adress och namn på presskontakt är alla av stor nytta för de ansvariga på den plats du vill att ditt pressmeddelande ska synas. Likaså företagets logga och datum, för pressmeddelanden är en färskvara!

Våra kunder berättar om vår tjänst


Puffer har skickat ut pressmeddelanden för Mindfulnessgruppen vilket både gett oss ökad exponering och ett bättre resultat i sökresultaten på Google.

Gunnar MichanekPartner, Mindfulnessgruppen

Vi skickade in en inbjudan till vår nästkommande ledarskapsutbildning via Puffer, det kommer vi göra igen! 🙂

Ludvig Von BahrPartner, Minds Unlimited
Call Now Button